بیش از ۸۰ فیصد زنان افغانستان به خدمات پلیس و دادگاه دسترسی ندارند-media-1

دکمه بازگشت به بالا