تشدید تنش مرزی میان طالبان و همسایه جنوبی؛ مراکز نظامی پاکستان هدف قرار گرفت-media-1

دکمه بازگشت به بالا