جامعهخبر و گزارشسبک زندگیفرهنگ و هنر

تظاهرات دانش‌جویان دختر دانشگاه بدخشان در اعتراض به قانون پوشش طالبان

شماری از دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان می‌گویند که مسوولان طالبان در این دانشگاه مانع ورود دختران بدون برقع به دانشگاه شده و چندین تن از دانشجویان را لت و کوب کرده‌اند و به همین دلیل آنان دست به اعتراض زده‌اند.

آنان می‌افزایند که بعد از آنکه طالبان مانع ورود دختران بدون برقع به دانشگاه شدند، شماری زیادی از دانشجویان دختر از دانشکده‌های مختلف در مقابل درب ورودی دانشگاه بدخشان با شعار «تعلیم حق ماست، بگذارید زندگی کنیم» دست به اعتراض زدند.

مولوده یکی از دانشجویان اعتراض کننده می‌گوید: «صبح امروز وقتی به دانشگاه آمدیم، امر به معروف و گارد دانشگاه مانع رفتن ما به داخل دانشگاه شدند. دلیل آنها این بود که ما برقع نداریم. ما کوشش کردیم که داخل برویم اما آنها مانع ما شدند. حتی تعدادی از دختران به‌گونه‌ای بی‌رحمانه لت‌وکوب شدند و در وضعیت خوبی قرار ندارند. ما با کمک دیگر دختران کسانی که لت و کوب شده بودند را به شفاخانه انتقال دادیم.»

وی در ادامه گفت: «بعد از لت و کوب دختران تعداد زیادی از دانشجویان دختر از داخل و بیرون دانشگاه جمع شدیم و دست به اعتراض زدیم. اعتراض ما ادامه داشت که رییس دانشگاه و رییس امر به معروف طالبان آمدند و به خاطر رفتار گارد دانشگاه و افراد امر به معروف معذرت خواستند. اما به ما گفتند که باید برقع داشته باشیم.»

گفته می‌شود که رییس دانشگاه بدخشان و رییس امر به معروف طالبان به منظور خاتمه بخشیدن به اعتراضات دختران وعده برکناری گارد دانشگاه و محتسبینی که در لت و کوب دختران نقش داشتند را داده است.

ماه جبین، یکی دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان درباره حادثه امروز می‌گوید: «تظاهرات ما بعد از لت و کوب شدن دختران گسترده شد و با تعداد زیادی از دختران دست به اعتراض زدیم و حق خود را خواستیم که همان تعلیم، کار و آزادی است. ما دیگر تحمل ظلم اینان را نداریم مارا از زندگی خسته کردند و این اعتراض ما در جاده ها ادامه خواهد داشت و هرگز تسلیم نخواهیم شد.»

گفته می‌شود بعد از چند ساعت اعتراض در داخل دانشگاه تعدادی از دانشجویان با شعارهای دست داشته‌شان بر ضد محدودیت طالبان به جاده‌ها برآمده و اعتراض خود را ادامه دادند.

در همین حال شماری دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان می‌گویند که ما می‌دانیم این اعتراض ها فایده ندارد و جهان ما را فراموش کرده است. «چون صبر ما لبریز شده است دست به اعتراض زدیم و حق خود را خواستیم. صبر ما دیگر لبریز شده است.»

لازم به ذکر است که مسوولان محلی طالبان در بدخشان در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کشور، محدودیت‌هایی جدید بالای زنان و دختران وضع شده است. زنان در بدخشان نیز از این محدودیت‌ها در امان نمانده‌اند. چندی پیش  مسوولان طالبان در دانشگاه بدخشان مانع ورود دانشجویان بدون برقع شده بودند.

 

دکمه بازگشت به بالا