تقریبا به اندازه نیم ظرفیت بند کمال خان، آب در این بند ذخیره شده است-media-1

دکمه بازگشت به بالا