اقتصادخبر و گزارش

توزیع گندم بذری برای دهقانان  در غور

برای ۱۰۲ دهقان در ۱۱ ولسوالی غور دیروزگندم بذری توزیع شد.

اداره زراعت آبیاری و مالداری غور به منظور ترویج , تولید و رشد زراعت در ان ولایت ۵,۱ متریک تن گندم بذری  برای ده ها دهقان توزیع کرد.

این کمک از طریق وزارت زراعت برای ۱۰۲ دهقان در ۱۱ واحد اداری ان ولایت  توزیع شد.

یک مسوول ریاست زراعت غور گفت که به هر دهقان پنجاه کیلوگرام گندم توزیع شد. خالقیار

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا