اقتصادجامعهخبر و گزارش

توقف فعالیت چندین صرافی ارز دیجیتالی توسط پولیس هرات

بیش از ده صرافی که مبادلات ارز دیجیتالی را بشکل غیرقانونی انجام می دادند از سوی پولیس هرات، بسته شد.
این صرافی ها دراثر شکایت های شهروندان ونیز دستور بانک مرکزی بسته شده است.
یک منبع امنیتی هرات بسته شدن این صرافی های ارز دیجیتالی را تایید کرد.
درپی این ، گروه بررسی کننده، با رییس واعضای اتحادیه ی صرافان هرات نشستی برگزارکردند و درآن ازتمامی مراکز مبادلات ارز دیجیتالی وخرید وفروش در بازار خواستند تا دست به کاروبار ارز دیجیتالی نزنند درغیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا