جاپان ۱۰میلیون دالر برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان اختصاص داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا