جدال تازه کمیسیون انتخابات و احزاب؛ کمیسیون نگران تاخیر در انتخابات است

کوکچه پرس58 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۷ - ۴:۲۹ بعد از ظهر

جدال تازه کمیسیون انتخابات و احزاب؛ کمیسیون نگران تاخیر در انتخابات است به دنبال بسته شدن دروازه دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در شماری از ولایات از سوی احزاب سیاسی، کمیسیون اعلام کرد در صورت ادامه این وضعیت، مسئولیت تاخیر در انتخابات به دوش احزاب است. حکومت هم به احزاب هشدار داده که از ‘زور’ استفاده خواهد کرد. منبع: BBC;فارسی – صفحه افغانستان جدال تازه کمیسیون انتخابات و احزاب؛ کمیسیون نگران تاخیر در انتخابات است

۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۳۹۷-۰۶-۲۵
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس