خبرنگاران تبعیدی خواستار زمینه سازی آزادی خبرنگاران در بند طالبان هستند-media-1

دکمه بازگشت به بالا