دبیرکل سازمان ملل خطاب به طالبان؛ برای مشروعیت در مسیر حقوق بشر گام بردارید-media-1

دکمه بازگشت به بالا