خبر و گزارشدیپلماسینگاه‌ها

دروغ های متقلب فراری!

اشرف غنی احمدزی، حاکم فراری افغانستان مدعی شده است که دلیل فرارش از کابل، جلوگیری از ویرانی این شهر بوده است.

اما در ادامه می‌گوید که به نزدیکانش دستور داده بود که به خوست بروند. یعنی این متقلب در دروغ هم تقلب می کند. به فرض اگر او نیت ماندن در کشور داشت، خوست چرا؟
دلیلی که او می‌خواست خوست برود چه بوده؟ خوست ولایت هم مرز با پاکستان، پایگاه شلکه تروریستی حقانی، همین گونه هیچ پایگاه ضد طالب هم در آن جا نبود، پس به کدام دلیل او می‌خواست خوست برود؟ جز این که برای توجیه رسوایی فرار و فسادش، یک دروغ شاخدار بگوید.

او می گوید که نمی‌دانست کجا می خواهند بروند و زمانی که وارد هلیکوپتر شده، مطمین شده که از کشور فرار می کند. او که حتا نیروهای محافظت ریاست جمهوری را یک دست از قوم خود ساخته بود، حالا مدعی است که آن ها هم علیه او شوریده بودند. او به معاونانش و سینه چاکان شرکای قدرتش اعتماد ندارد، او حتا پاس خوش خدمتی و قربانی اطرافیانش را ندارد، در این گفتگوی تنظیم شده و فرصت فراهم شده برای او، باز هم می خواهد برای توجیه جنایت و فساد و خیانتش بگوید که حتا اطرافیانش یا همان گارد محافظانش او را می کشتند. یعنی برای یک حاکم خودخوانده که با جیغ و فریاد خود را سرقومندان اعلای قوای مسلح می خواند، از این کرده شرم بزرگ دیگر است؟

او در این گفتگو حتی از مردم معذرت نمی‌خواهد و کم‌ترین یادی از نزدیک به صد هزار جوانی که زیر اداره او جان باختند نمی‌کند. واقعا، وقیح‌تر و رسواتر از او، جز خودش کی می‌تواند باشد؟

اشرف غنی احمدزی، از دزدی و بردن پول انکار می کند و بعد می گوید سبک زندگی من به همه معلوم است من با پول چه می خواستم بکنم؟ این سخن را کسی می زند که به خاطر پول و انحصار پول یک کشور را نابود کرد. همین شخص، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در سطوح مختلف حضور داشت و تا توانست فساد کرد و به خود و اطرافیان و خانواده اش مثل اجمل غنی، حشمت غنی، قیوم کوچی، شرکت‌های وابسته به همسرش رولا غنی، پول به دست آورد. کافیست به یاد بیاوریم که او به خاطر پول ۱۲۴ جریب زمین دولتی را به عبدالرحمان الکوزی، حامی انتخابی اش که در زمان انتخابات برایش پول داده بود، هشتاد برابر پایین تر از نرخ روز لیلام کرده بود.

شخصی که به خاطر تصاحب سرمایه های دولتی، تمام عواید دولتی را انحصار کرده بود. شخصی که قراردادهای کلان و پول‌ساز را بدون طی مراحل روند تدارکات، به شرکت های بستگانش می داد. شخصی که خزانه دولت را خالی کرد و چیزی در کُدهای اضطراری دولت باقی نماند. اما با دیده درایی تمام، او می گوید من هیچ فسادی مرتکب نشدم. حالا آن که جدا از فساد مالی اش، عملکرد او مایه تباهی یک کشور مردم و عامل قتل ده ها هزار انسان و سپردن کشور به دست یک گروه تروریست شد.

او می گوید که شمار زندانیان برای او چند صد نفر ذکر شده بود و به طالبان ۵ هزار. اما مردم افغانستان شاهد اند که وقتی او انتخابات تقلبی برگزار کرد، از آزادسازی ۵ هزار تروریست به عنوان حربه به خاطر قبولاندن تقلب هایش استفاده کرد. او جرگه تشکیل داد و آزادی این ۵ هزار زندانی را رسمی ساخت. آن زمان تنها چیزی که برای این متقلب روانی مطرح بود، ماندن چند روز بیشتر در قدرت غیر مشروع و تداوم فساد بود، نه آینده کشور و نظام.
او روند صلح را گروگان گرفت، با تمامیت خواهی و معاملات سیاه با چهره های معامله‌گر از اقوام دیگر، تمام کنش‌های مثبت و بازدارنده برای تقویت طالبان را خنثی ساخت.

گفتگوی این متقلب فراری با بی بی سی، آن هم با یک آدم غیر خبرنگار و دوست شخصی اش، به تصور این صورت گرفته است که او چهره سیاه و پلیدش را از آن چه بر یک مردم و سرزمین کرد، اندکی سفید سازد؛ اما این رسوای زمانه آدمی است که درغ اولش را با دروغ دومی افشا می سازد. چنانچه در این گفتگوی پر از تناقض هم آشکارا دیده می شود.

این تحول، سقوط کامل برای مردم ما بود، اما خوبی اش این بود که آفتاب حقیقت روی سیاه فاشیزم و گردن شکسته و چهره خفتبار معامله‌گران تاجیک، هزاره و ازبیک را هم آشکار ساخت. خواب مردان و زنانی که حقیقت آشکار بی عدالتی و جنایت را می دیدند و حق السکوت گرفته خاموشی اختیار می کردند، این روزها حرام است.

مردم اگر ذره‌ای شرم و ننگ داشته باشند، انتخاب شان را کرده اند و مبارزه فردا هرچه باشد، در راستای تداوم قدرت قومی و کشور با هویت جعلی نخواهد بود.
بسیار خوب است که از الف تا ی، از فمینیست و فعال حقوق بشر تا تاجر و سیاست گر، از تکنوکرات تا ملا، همه روشن و آشکار از طالب تروریست شان و این دزد فراری دفاع می کنند. باید همه چیز روشن شود و از پرده اغواگری بیرون آیداین تحول همان چکش بیداری بر سر خواب برده هاست، هرقدر سنکین تر، همان قدر خواب‌پَران تر.

نویسنده: آثار حکیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا