در نشست شانگهای تعییین شد؛ ایران رسما به عضویت این سازمان درآمد-media-1

دکمه بازگشت به بالا