در یک سال گذشته، هیچ پناهجوی افغانی از سمت آلمان پذیرفته نشده است-media-1

دکمه بازگشت به بالا