در یک هفته گذشته بیش از ۹۱ هزار متریک تُن کالا انتقالات از طریق خطوط آهن صورت گرفته است-media-1

دکمه بازگشت به بالا