جامعهخبر و گزارشسلامتی

ده ها دختر در پروان آموزش صحی می بینند

‌کمیته سویدن پنجاه تن از دختران پروان را آموزش صحی می دهد.
داکتر فاروق سحاک، مسئول کمیته سویدن در پروان گفت که این برنامۀ آموزشی از بهر دسترسی وآگاهی باشندگان پروان به خدمات صحی راه اندازی شده است.
وی افزود که در این برنامه از نزد ۱۸۰ تن دختران امتحان رقابتی اخذ گردید که ازآن جمله ۵۰ تن شان به این برنامه آموزشی راه یافتند.
گفته می شود که کمیته سویدن برنامه آموزش صحی را در سرتاسر افغانستان راه اندازی کرده است و چندی قبل نیز در پروان بعد از امتحان رقابتی ۲۰ تن را برای سه سال تحت آموزش قرار داده است.

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا