خبر و گزارش

دوازده دواخانه در تخار مسدود شد

ادارۀ بررسی از تطبیق قوانین صحی تخار دوازده دواخانه را در ولسوالی بهارک آن ولایت دیروز مسدود کرد.
یک مسئول ریاست صحت عامۀ تخار گفت که منسوبان ادارۀ بررسی از تطبیق قوانین صحی تخار این دوا خانه ها را در ولسوالی بهارک به سبب نداشتن جواز فعالیت وفروش دوای تاریخ گذشته بسته کردند.
وی افزود که در جریان روند نظارت مقداری از دوای تاریخ گذشته نیز جمع آوری شده است.
منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا