رسانه‌های محلی پاکستان خبر دادند؛ یک میلیون پناهجوی افغان در معرض اخراج قرار دارند-media-1

The broad avenues of Pakistan’s capital empty out after dark and prove irresistible to young drag racers.

دکمه بازگشت به بالا