رهبر حزب عوام ملی پاکستان سازمان ملل را به حمایت از آپارتاید جنسیتی در افغانستان متهم ساخت-media-1

دکمه بازگشت به بالا