روز جهانی پناهندگان؛ آنتونیو گوترش: جهان با «استقبال» از حقوق انسانی پناهجویان دفاع کند-media-1

دکمه بازگشت به بالا