خبر و گزارشنگاه‌ها

روز زن به همه مبارک نیست!

فرهاد فرامرز
روز زن زمانی معنا می‌گیرد که ما برای زنان کاری بکنیم؛ دست‌کم حقوق ابتدایی شان را به هر شکلی که شده فراهم کنیم. در طول یک و نیم سال حاکمیت طالبان، زنان از بدنه جامعه حذف شدند، ما برای شان چه کردیم؟ جامعه جهانی چه کرد؟
فقط تنها کاری که صورت گرفت، اعتراضات خود زن‌ها بود و تحمل زجری که برای شان روا داشته شد.
روز زن به زنانی که اندک‌ترین حق و آزادی در جامعه ندارند، مبارک نیست. برای دخترانی که از مکتب و دانشگاه منع شدند مبارک نیست و به مادرم که چهارماه بدون جرمی پسرش زندانی و شکنجه شد و حالا پسر دیگرش بدون کدام جرمی زندانی شده است و زجر می‌کشد، مبارک نیست.

دکمه بازگشت به بالا