روسیه خواستار اقدامات بیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در مرز با افغانستان شد-media-1

دکمه بازگشت به بالا