سازمان ملل از تمدید کارت پناهندگی مهاجران ثبت شده افغانستان در پاکستان تا بهار سال آینده خبر داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا