سازمان ملل نسبت به بازداشت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا