سفارت افغانستان: شماری از قربانیان قایق واژگون شده در یونان افغان هستند-media-1

دکمه بازگشت به بالا