خبر و گزارشسلامتی

شفاخانۀ کووید ۱۹ بدخشان به ‌دلیل نبود بودجه تعطیل شد

مسئولان شفاخانۀ کووید ۱۹ بدخشان می گویند که پس از تحولات اخیر در کشور و قطع کمک‌ها، فعالیت این شفاخانه از نه ماه بدینسو تعطیل است.
عبدالکبیر ابهر، مسئول شفاخانۀ کووید ۱۹ بدخشان، به رسانه گفت که هم‌ اکنون درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در شفاخانۀ ولایتی به ‌طور موقت صورت می‌گیرد که می‌تواند سبب سرایت این ویروس به دیگر بخش‌های این شفاخانه شود.
وی افزود که با روی کارآمدن طالبان اوضاع امنیتی در بدخشان به حالت عادی برگشته است و وقت آن رسیده است که تمویل ‌کننده ‌گان بخش صحی کشور به‌ ویژه بخش کووید ۱۹ حمایت خود را از سرگیرند.
از سوی دیگر، یک تن از پرستاران در بدخشان، نیز از کم‌ بود امکانات برای درمان و وقایۀ بیماری کرونا شکایت دارد و نگران گسترش بیش ‌تر این ویروس در آن ولایت است.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا