شورای امنیت ملی آمریکا؛ هیچ تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان نیست-media-1

دکمه بازگشت به بالا