شیعیان مورد اعتماد طالبان؛ استخدام محتسبان امر به معروف شیعه آغاز شد-media-1

دکمه بازگشت به بالا