صلیب سرخ نسبت به تداوم بیکاری در افغانستان هشدار داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا