طالبان استادان دانشگاه بلخ را به دلیل غیبت در جلسات «ترجمه و تفسیر قرآن» احضار کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا