طالبان در هرات: بیش از یک هزار نفر در شش ماه بازداشت شدند-media-1

دکمه بازگشت به بالا