طالبان مدعی بازگشت بیشتر از ۵۰۰ مقام پیشین به کشور شد-media-1

دکمه بازگشت به بالا