طالبان هشدار داد؛ میلیون‌ها افغان با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه هستند-media-1

دکمه بازگشت به بالا