فعالان حقوق بشر از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته انتقاد دارند-media-1

Security Council meeting Protection of civilians in armed conflict

Report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict (S/2019/373)

Letter dated 8 May 2019 from the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations addressed to the Secretary-General (S/2019/385)

1 Secretary-General Ant—nio Guterres

دکمه بازگشت به بالا