خبر و گزارشفناوری

فعالیت دوباره ی شبکه ی مخابراتی سلام دربخش هایی ازپنجشیر

مسوول اداره افغان تیلی کام پنجشیر می‌گوید که دوپایه مخابراتی «سلام» که به دلیل رعدوبرق، باران و تندباد ها در ولسوالی دره این ولایت غیر فعال شده بود، در اثر سعی و تلاش آن اداره دوباره فعال شد.
با فعال شدن این دوپایه، خدمات مخابراتی دربخش های مختل شده ، ازسرگرفته شد.
سید عبدالاحد هاشمی مسوول اداره افغان تیلی کام پنجشیر گفت که این دوپایه به ساعات محدود در آن ولسوالی از فعالیت بازمانده بود اما در نتیجه سعی و تلاش شخص خود ایشان و تیم تخنیکی دوباره فعال شد.
او علاوه کرد که غیر فعال شدن این سایت ها سبب شده بود که سیستم مخابراتی مرکز ولسوالی با روستا ها و روستای عبدالله خیل با مرکز این ولسوالی به مدتی کم قطع شود.
او گفت که در حال حاضر این دوسایت مخابراتی فعال است و شهروندان کدام نگرانی از این ناحیه نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا