قیام زنان معترض تخاری به افزایش فشار طالبان جهت اعمال حجاب اجباری-media-1

دکمه بازگشت به بالا