قیمت طلا

طلای کویتی ۲۱ ۲۵۰۰
طلای سنگاپوری ۲۱ ۲۴۰۰
طلای بحرینی ۲۱ ۲۴۵۰
طلای عربی ۲۱ ۲۳۵۰
طلای ایرانی ۱۷ ۲۱۸۰
طلای روسی ۱۴ ۲۰۰۰