خبر و گزارشورزش

لیگ برترفوتبال تخار؛ پیروزی پرگول تیم شیوا دربرابرپیروزی

لیگ برترفوتبال تخار دیروزبا یک بازی دنبال شد.
دراین بازی تیم شیوا شش برصفر، تیم پیروزی را شکست داد.
بازیکنان تیم شیوا دراین بازی، تهاجمی ظاهرشدند وتوانستند تیم پیروزی بی انگیزه را گول باران کنند.
ساعت چهاروچهل وپنج دقیقه ی عصرامروزنیز درچارچوب این پیکارها یک دیدار برگزارمی شود.
دراین بازی تیم های سید عبدالله وتخارستان به مصاف هم می روند.
لیگ برترفوتبال تخار با اشتراک بیست تیم درورزشگاه شاروالی تالقان راه اندازی شده است.
یک منبع فدراسیون فوتبال درتخاربه آژانس باخترگفت که لیگ برترهمه ساله به هدف رشد ورزش فوتبال درمیان جوانان وگزینش چهره های برتر این رشته ی ورزشی ، راه اندازی می شود

منبع: خبرگزاری کوکچه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا