مارشال دوستم: اگر طالبان مذاکره نکند، مسوول جنگ و خونریزی است-media-1

دکمه بازگشت به بالا