مبارزه طالبان با پنجشیری بودن؛ سه کارمند پنجشیری ریاست احصاییه بازداشت شدند-media-1

دکمه بازگشت به بالا