مجرم کیست؟ قانت یا اکبری!

کوکچه پرس454 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۸ سنبله ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۵ قبل از ظهر
مجرم کیست؟ قانت یا اکبری!
ا ايرج وهاب

سیف الدین اکبری به یک خانوادهء مجاهد تعلق دارد و پدرش به اسم شهید سید اکبر که از آغازگران جهاد در بدخشان بشمار میرفت ، در اولین مصاف با عساکر روسی در منطقه پیازی ولسوالی ارگو بشهادت رسید .

سیف الدین اکبری زیر حمایت مالی و تربیه شهید عبد الجبار مصدق قومندان نامدار و متعهد ولسوالی ارگو رشد کرد و پس از آنکه نامبرده در ولسوالی کشم مورد سوء قصد قرار گرفته و بشهادت رسید ، اکبری رهبری مجاهدین تحت امر او را که بشکل پراگنده در دهات و قریه جات ارگو بحالت بی تکلفی بسر میبردند بعهده گرفت .

اکبری از فراز و نشیب زندگی تجربهء کافی در اختیار ندارد و همه چیز را ساده و عادی می پندارد .

پس از روی کار آمدن حکومت مجاهدین در کابل ، ولسوالی ارگو در محور توجه دولت قرار گرفت . ارگو‌ در سالهای جهاد مرکز عمدهء رهبری مجاهدین حزب اسلامی بود که مولوی خردمند آنرا رهبری میکرد . خردمند با آنکه به مشوره های انجنیر حکمتیار توجه ننموده و با حکومت برکنار شدهء استاد ربانی صادقانه همکاری نمود ، اما با در نظرداشت سوابقش در حزب اسلامی در روز روشن هدف حملهء افرادیکه از سوی جمعیت اسلامی حمایت میشد قرار گرفته و بشهادت رسید . پس از خردمند با جانشین وی ( عبد الجبار مصدق ) نیز معاملهء غیر دوستانه صورت گرفته و او نیز در یک توطیئه نامعلوم بشهادت رسید .

حجت الله خردمند

حجت الله خردمند ، زاهد مصدق و سیف الدین اکبری از بازمانده ها و وارثین خانواده های شخصیت های یاد شده فوق اند . سیف الدین اکبری بعنوان قومندان خیزش های مردمی طی جنگهای متعددی ضربات سختی را بر طالبان وارد آورد ، اما بر اساس اینکه بخانوادهء شهید مصدق قرابت خونی دارد ، همیش در معرض توطیئه ها قرار داشت .

 شهید عبد الجبار مصدق قومندان نامدار و متعهد ولسوالی ارگو
شهید عبد الجبار مصدق قومندان نامدار و متعهد ولسوالی ارگو

مشکل اساسی اکبری اینست که از حول و حوش خود و دنیای فتنه گریها هیچ نوع آگاهی ندارد . همان بشیر قانتی که او برای قرار گرفتن نام وی در لست نامزدان انتخابات پارلمانی تلاش میکرد ، آدم استفاده جو و فرصت طلبی هست که در قتل آمرش ( انجنیر بشیر احمد شهادتیار ) قویاً دست داشت و پس از شهادت وی به شورای نظار تسلیم شد . بشیر قانت گرگ زاده ایست که خوب میداند چگونه بخاطر رسیدن بهدف از دیگران بهره برداری نماید .

او چنان آدم مکار و فرصت طلب است که با روی کار آمدن کرزی با برادر ان وی ( قیوم کرزی/ محمود کرزی ) روابط برقرار نموده و توانیست خود را تا مقام ولایت سرپل نیز برساند . با آمدن حکمتیار به کابل که فکر میکرد بازهم از طریق جمعه خان همدرد برای خود در حکومت داکتر اشرف غنی محل مناسبی تدارک خواهد دید ، حزبی شد و در کنار حزب اسلامی قرار گرفت . همان حزبیکه بهترین فرمانده اش ( شهادتیار ) را در همکاری با شورای نظار از بین برده بود .

سیف الدین اکبری که از لحاظ سن و سال در جملهء فرزندان بشیر قانت بحساب می آید ، در عالم ساده لوحی و بی تجربگی مورد بهره برداری بشیر قانت قرار گرفته و بخاطر درج نام او در جمع کاندیدان ولایت تخار به اتهام رشوه دهی از سوی مراجع ذیربط امنیتی دستگیر گردید .طبق گزارش تلویزیون طلوع بشیر قانت در همکاری با ادارات ذیربط امنیتی و بخاطر حق بجانب جلوه دادن خود دام وحشتناکی را تنیده بود که سر انجام اکبری در آن به گیر افتاد . من نمی دانم چرا اکبری در یک چنین بازی خطرناک

حجت الله خردمند فرزند مولوی خردمند شهید
حجت الله خردمند فرزند مولوی خردمند شهید

و رذیلانه داخل شده و برای خود مشکل آفرید ؟ آیا بسته های دالر قانت فریبش داد و یا اینکه پیوند های دروغین حزبی بودن قانت او را وادار ساخت تا به چنین فداکاری ننگین دست بیازد ؟ بشیر قانت از قاچاق بران مشهور شمال است و بدون شک باند مافیایی او تعداد زیاد از جوانان بی خبر را بدام افگنده و زندگی آرام شان را به جهنم سوزان تبدیل نموده است . بشیر قانت دوست هیچکسی نیست ، او تنها به حفظ سرمایه های حرام خود فکر نموده و تلاش می ورزد تا از طریق راه یافتن به پارلمان کشور بتواند از گرفت دستگاهای امنیتی نجات یابد . او قاتل حرفوی یی هست که تا هنوز چندین چاه آبی بیچاره و محروم را بخاطر بقا و حفظ قدرت و سیادت ظالمانه اش از بین برده است .

مراجع ذیصلاح باید متوجه این امر بوده و بجای دستگیری و حبس سیف الدین اکبری و امثالهمش ، سردمدار باند مافیایی هیرویین و

تریاک را که همانا بشیر قانت است به زندان اندازند تا همگان از شرارت ها و مفاسد اجتماعی وی نجات یابند .

*طبق حکایت افراد خِبره و نزدیک به سیف الدین اکبری ، پس از آنکه بشیر قانت از سوی کمیسیون سمع شکایات نامش حذف گردیده و در لیست نهای کاندیدان انتخابات پارلمانی قرار نمی گیرد ، در صدد توطیئه چینی علیه رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی بر می آید . به آمر جنایی تخار که فردیست نزدیک به بشیر قانت دستور داده میشود تا شخصی را که با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی شناخت داشته باشد پیدا نماید تا بتواند از طریق وی برای رئیس کمیسیون شکایات

انتخاباتی دوسیه رشوه گیری ترتیب دهد .

آمر جنایی تخار با سیف الدین اکبری قومندان خیزشهای مردمی در ولسوالی در تماس شده و از وی میخواهد تا بپاس همسنگری و حزبی بودن با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در تماس شده و بمنظور بیرون کشیدن نام بشیر قانت از جمع کاندیدان حذف شده تلاش نماید . به اکبری پنجاه هزار دالر نیز وعده میدهند تا بطور شیرینی به رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی بپردازد .

اکبری بپاس حزبی بودن بشیر قانت ، به این همکاری خطرناک آماده میشود و برای تحویل گیری پول وعده داده شده به خانه بشیر قانت میرود . قانت که هدف بدام انداختن عبد العزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را دارد ، پیش از آمدن اکبری بخانه اش ، با مراجع امنیتی در تماس شده و به آنها میگوید که آریایی برای حذف نام او از جمع کاندیدان سلب صلاحیت شده ، از وی پول خواسته و نماینده اش به خانهء من می آید .

بمجرد رسیدن سیف الدین اکبری بخانه بشیر قانت افراد امنیتی هم در همیاری با وی در اطراف خانه قانت جمع 

میشوند و برای دستگیری اکبری منتظر فرصت میمانند . همینکه اکبری از خانه بشیر قانت بیرون میشود ، افراد امنیتی او را تلاشی نموده و از جیبش پنجاه هزار دالر امریکایی را پیدا نموده و او را به اتهام رشوه دهی به رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به بند میکشند . 

عبد العزیز آریایی از قریه غوزک دره ولسوالی ارگو هست و از لحاظ فکری وابسته به گروپ رحیمی رئیس سابق دفتر رئیس جمهور غنی می باشد . او با سیف الدین اکبری بجز اینکه هردو از یک ولسوالی اند کدام رابطهء خاص دیگر ندارد .

اکبری فقط قربانی پلان شیطانی شده است که بشیر قانت بمنظور بدنام ساختن رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی

 روی دست گرفته بود و توسط اکبری عملی اش نمود . درین میان سیف الدین اکبری فریب حرفهای چرب و ادعای حزبی بودن بشیر قانت را خورده و از روی ساده لوحی خود را بدام نهادهای امنیتی

 انداخته است که واقعاً برای او و دوستانش دردناک و رنج آور خواهد بود . از واقعه بدام افتیدن اکبری چند مطلب اساسی را میتوان بدست آورد :

۱- نباید به هرکسی اعتماد کرد ، زیرا هرکسی دوست شده نمی تواند .

۲- نباید بخاطر پیوندهای حزبی و گروهی تلاش کرد تا مجرمین از چنگ قانون فرار نموده و خود را بیگناه و مظلوم جلوه دهند .

۳- همیش در زندگی باید قناعت پیشه نمود و بخاطر کسب بهای ناچیز و یاهم افزون نبایست حیثیت ، آبرو و عزت خود را لگدمال کرد .

۴- کسیکه با مجرم و خائن قصد کمک را داشته باشد ، خداوند یاریش نخواهد کرد .

۱۳۹۷-۰۶-۰۸
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس