معاون سازمان ملل؛ تعیین نماینده ویژه برای افغانستان فعلا تعلیق است-media-1

دکمه بازگشت به بالا