مقام سازمان ملل در امور صلح و سازندگی: از حضور هیئت طالبان در دوحه بسیار خوشحالم-media-1

دکمه بازگشت به بالا