ملل متحد از برگشت ۵۰۰ هزار مهاجر به افغانستان هشدار داد-media-1

دکمه بازگشت به بالا