مهره فابی تراجنس معترض افغان در سوئد پس از هشت روز اعتصاب غذایی راهی شفاخانه شد-media-1

دکمه بازگشت به بالا