مواد انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسید

کوکچه پرس92 نمایش هاآخرین بروزرسانی:دوشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۷ - ۳:۲۶ بعد از ظهر

مواد انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسید

طوریکه همه میدانید قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ ۲۸ میزان سال ۱۳۹۷ در سراسر کشور برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات ضمن آماده گی های عملیاتی به آماده گی های لوژیستکی نیز پرداخته است.

منبع: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مواد انتخاباتی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسید

۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۱۳۹۷-۰۶-۱۹
لغو پاسخ
0 comments

Sorry Comments are closed

کوکچه پرس