اقتصادخبر و گزارش

مواشی درسمنگان نسبت به سال پار ۷۰ فیصد افزایش یافته است.

داکتر اکرام الدین محمودی آمر مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت سمنگان به خبرنگار آژانس باختر گفت که مواشی در سال گذشته در مرکز و ولسوالی های آن ولایت ۱ میلیون و ۹صد و ۸۰ هزار راس بود، اما در سال روان به بیش از ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار رأس افزایش یافته است.

محمودی اظهارداشت این تعداد مواشی شامل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس گوسفند و ۸ صد و ۳۵ هزار رأس بز میباشد که توسط باشندگان مرکز وولسوالی های آن ولایت به شکل سنتی تربیه و نگهداری می شود.
وی خاطر نشان کرد که در این اواخر نسبت خشکسالی ونبود علف در چراگاه ها باعث شده است که قیمت مواشی در سمنگان به گونه قابل ملاحظه یی کاهش یابد.
وی گفت که در حال حاضر قیمت یک گوسفند به طور اوسط هشت هزار افغانی میباشد .

منبع: خبرگزاری کوکچه

دکمه بازگشت به بالا