دیپلماسینگاه‌ها

میراث اشرف غنی احمدزی برای افغانستان

1)غنی اختلافات قومی در افغانستان را نهادینه ساخت و ملت مظلوم این کشور را نه فقط به پشتون و تاجیک و ازبیک و هزاره که به ده ها قوم و قبیله تقسیم نمود. مردم بابت این جنایت نابخشودنی تا سال های سال، درد های فراوانی را متحمل خواهند شد.
2)غنی به صورت سیستماتیک سرمایه های دولتی و ملی افغانستان را به بیرون انتقال اداد. گزارش های بی طرف خارجی و به خصوص سیگار بر این روند صحه می گذارند.
3)بچه خوانده های رولا و غنی در ارگ ریاست جمهوری و در اداره های دولتی، با عزت و شرف زنان و دختران افغان با قباحت و صراحت بازی کردند. منابع از داخل ارگ و بی بی سی در این زمینه گزارش های مفصل ارائه کرده اند.
4)غنی اردوی ملی، پولیس ملی و به صورت عام سکتور های امنیتی افغانستان را عامدانه و سیستماتیک فرو پاشاند. هیچ کسی نباید طَفره برود و این جنایت و یا در واقع فاجعه ی نابودی ساختار های امنیتی افغانستان را که غنی عامل آن است، توجیه کند.
5)غنی عامل قتل ده ها هزار نیروی اردوی ملی و پولیس ملی در کشور است. اگر قرار بود که حکومت به طالبان واگذار شود، باید این کار از طریق تفاهم و گفتگو و تنازل و یا کنار رفتن مسئولانه، ظرف دو سال گذشته صورت می گرفت تا همه چیز و بالاتر از همه افغانستان به باد داده نمی شد.
6)غنی عامل بیجاشدن صد ها هزار افغان مظلوم در جنوب و جنوب غرب و شمال افغانستان است. ایشان می توانست مسئولانه کنار برود تا این فاجعه به وقوع نپیوندد.
7)غنی عامل از هم پاشی ساختار های اداری در افغانستان است. به اثر سقوط سریع ولایت ها سرمایه های ملی در همه جا در دفاتر دولتی به تاراج رفتند، اسناد دولتی به آتش کشیده شدند. این فاجعه به سادگی قابل جبران نیست، اداره در افغانستان از هم پاشیده است.
8)) به اثر فرار غنی و فروپاشی نظام، احتمالاً در حدود یک و نیم میلیون انسان در بخش های مختلف ملکی، نظای و خصوصی وظایف خود را از دست داده اند. اگر هر نفر مسئولیت یک فامیل 5 نفری را به عهده داشته باشد، اینک چیزی در حدود 8 میلیون انسان، منبع درآمد خود را از دست داده اند.
9)غنی به شکل بی شرمانه ی با دزدان و جنایت کاران هم مشرب اش افغانستان را ترک گفت و خلای قدرت به میان آورد. در کنار این جنایت آقای غنی ده ها میلیون دالر را با خود برد. طالبان گوشه ی کوچک این قضیه را در ارگ افشا کردند.
10)اشرف غنی مسئول هرج و مرج در میدان هوای کابل است. آن چه در این میدان رخ داد و رخ می دهد باعث سرافکندگی برای مردم افغانستان است. تصویرهایی که از میدان هوای کابل به رسانه های می رسند و جهانیان آن ها را تماشا می کنند، اگر از یک طرف وحشت مردم از آتیه ی تاریک این کشور را به نمایش می گذارند از طرف دیگر همه مبین آن اند که حاکمان این کشور و به خصوص غنی با قساوت با سرنوشت افغان ها و آبروی این ملت و تاریخ و فرهنگ آن ها، بازی کرده است.
11)غنی مسئول فرار کدرهای جوان از کشور است. در پی آن چه به وقوع پیوست، ده ها هزار از جوانان آموزش دیده یا وطن را ترک و یا در راه فرار از افغانستان اند. اگر طالبان بتوانند اداره ای را ایجاد کنند، تا سال های سال دفاتر آن ها از کدر های آموزش دیده و فنی خالی خواهند ماند، مگر این که جوانان پاکستانی این خلاء را نیز پُر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا