جامعهخبر و گزارش

نارضایتی مردم از فیصله طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار

بعد از هفته‌ها کشمکش بین باشندگان بومی روستای مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار و کوچی‌ها بر سر خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی، هیأت موظف طالبان سرانجام فیصله‌اش را اعلام کرد.

باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار می‌‎گویند که قرار فیصله‌ هیأت طالبان خانه‌هایی که در این محل از سوی تاجیک‌ها و ازبیک‌ها‌ اعمار‌ گردیده مربوط به کوچی است و در عوض ۱۵۰ جریب زمین در نزدیکی این محل بین تاجیک‌ها و ازبیک‌ها توزیع می‌شود.

به‌گفته آنان در این ۱۵۰ جریب زمین مسجد، کلینک، مکتب و عیدگاه نیز‌ در نظر گرفته شده است.

حبیب‌الله یکی باشندگان روستای مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در این باره می‌گوید: «فیصله شده اما این بسنده نیست چون ما (برای ساخت خانه‌ها) صدها هزار افغانی خرج کرده‌ایم. امروز همه دار وندار ما از بین رفت ما با کدام امکانات این نمره‌های سفید را آباد کنیم.»

او در ادامه گفت: «ما یک زندگی بخور و نمیر داشتیم. بعد از این همه کشمکش‌ها و جنجال‌ها خیلی متضرر شدیم. حالا ما چطور از نو خانه بسازیم. مگر پول ناچیز که با مردکاری (کارگری) به دست می‌آوریم شکم خود و اولادهای خود را سیر کنیم یا خانه جور کنیم.»

گفته می‌شود که نزاعی که بر سر زمین‌های زراعتی بین اوزبیک‌ها و کوچی‌ها در این ولسوالی وجود دارد، به زودی از سوی هیات موظف بررسی خواهد شد.

در همین حال، مجید یکی دیگر از باشندگان محل می‌گوید: «فیصله شده که ما خانه‌های خود را به کوچی‌ها بدهیم و به ما نمره‌های زمین توزیع شده که از نو خانه جور کنیم؛ با کدام پول؟ مسئله جور کردن خانه یک طرف، مسئله زمین‌های زراعتی ما تا هنوز حل نشده. چون همه‌ی ما دهقان کار هستیم و اگر برای ما زمین‌های زراعتی داده نشود چطور زندگی خود را پیش ببریم؟»

میرویس یکی از اعضای خانواده‌های کوچی با بیان اینکه ما کوچی نیستیم گفت: «ما از قوم اندر هستیم. بعد از جنجال‌هاا فیصله هیات امارت (طالبان) اعلان شد. خوشحال هستم چون جنجال ها ختم شد و ما به زمین‌های خود که سالها قبل غصب شده بود رسیدیم.»

در همین حال مسولان محلی در ولایت تخار می‌گویند که فیصله هیات موظف امارت (طالبان) بعد از بررسی‌ها در کابل با حضور داشت؛ مسولان محلی تخار و رضایت متنفذین قومی دو طرف گرفته شده است.

این در حالی است که تنش‌ها میان باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار و کوچی‌ها پس از دو ماه با پا در میانی طالبان و به نفع کوچی‌ها پایان یافته است.

دکمه بازگشت به بالا