ناروی نشستی درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان برگزار خواهد کرد-media-1

دکمه بازگشت به بالا