اقتصادخبر و گزارش

نرخ اسعار در بازار امروز کابل

نرخ اسعار در بازار مرکزی ارز افغانستان به شرح ذیل است:

دکمه بازگشت به بالا